Komunikować się, żeby skutecznie pomagać


Na finiszu pracowitego roku zespołu interdyscyplinarnego w Bielsku-Białej odbyło się szkolenie poświęcone efektywnej komunikacji, w którym wzięli udział członkowie grup roboczych. Warsztaty, zorganizowane w Brennej w dniach 4-5 grudnia 2014 roku, prowadzili specjaliści Ośrodka Twórczej Interwencji. W spotkaniu uczestniczyło 46 osób: pracownice socjalne bielskiego ośrodka pomocy społecznej – Zespołu profilaktyki, rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie (koordynatorki grup roboczych) oraz Działu Pomocy Środowiskowej, a także dzielnicowi z wszystkich czterech komisariatów i policjanci Wydziału Prewencji KMP. Wspólnie szkolili skuteczne komunikowanie się, m.in. pokonując blokady interpersonalne i ćwicząc aktywne słuchanie. Wszystko po to, by móc efektywnie pomagać rodzinom objętym działaniami w ramach procedury „Niebieskie Karty”. 

Starsze informacje...