Na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego i innymi działaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zajmuje się Zespół profilaktyki, rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Zespół profilaktyki, rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPS

Plac Ratuszowy 9
43-300 Bielsko-Biała
033/ 499-25-06
033/ 499-25-08
033/ 499-25-09
033/ 499-25-11

email. sekretariat@mops.bip.wizja.net

godziny pracy od poniedziałku do piątku 7.30-15.30