Ważne informacje dla:
 • osób doznających przemocy
 • osób stosujących przemoc
 • świadków przemocy
Tab 1
Pamiętaj, że masz prawo zapewnić bezpieczeństwo sobie i swojej rodzinie. Nie czekaj na kolejną awanturę, na kolejne ciosy, działaj!
 • Ośrodki wsparcia – zapewniają schronienie Tobie i Twojej rodzinie, udzielą Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej.
 • Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – zapewniają bezpłatne schronienie Tobie i Twojej rodzinie, udzielą Ci specjalistycznej pomocy, w tym: psychologicznej, prawnej, socjalnej, terapeutycznej i medycznej, oraz wsparcia
 • w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracują plan pomocy.
 • Prokuratura, policja – możesz tam złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania się popełnionym na Twoją szkodę lub na szkodę Twoich bliskich i poprosić o udzielenie podstawowej informacji prawnej.
 • Sąd rodzinny i opiekuńczy – możesz tam złożyć pozew w sprawach rodzinnych lub wniosek dotyczący spraw opiekuńczych Twoich dzieci.
 • Ochrona zdrowia – możesz tam uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach, poprosić o pomoc lekarską, zapytać o adresy specjalistycznych poradni lekarskich.
 • Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych – jeżeli przemocy w Twoim domu towarzyszy picie alkoholu, możesz zwrócić się do nich z wnioskiem o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe lub uzyskać inną pomoc związaną
 • z nadużywaniem przez niego alkoholu.
Na naszym terenie funkcjonują lokalne placówki udzielające pomocy ofiarom przemocy w rodzinie:
 • Diecezjalny Ośrodek Wspierania Rodziny Bielsko-Biała
  adres: Bielsko-Biała, ul. Bystrzańska 55c
  tel. 033/ 810-12-55
  email: dowr@biuro.com.pl
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  adres: Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 6, I piętro, pok. 119
  tel. 033/ 497-14-96
  emali: politykaspol@um.bielsko.pl
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Zespół profilaktyki, rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  adres: Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 9, I piętro
  tel. 033/ 499-25-06, 033/ 499-25-08
  emali: sekretariat@mops.bip.wizja.net
 • Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień
  adres: Bielsko- Biała, ul. Mostowa 1
  tel. 033/ 822-79-83
  emali: motubb@bk-europe.pl
 • Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
  adres: Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1, tel. 033/ 822-79-83
  adres: Jaworze, ul. Dzwonkowa 138, tel. 033/ 8498-69-48
  emali: pokrzywdzeni@bk-europe.pl
 • Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  adres: Bielsko-Biała, ul. Piękna 2
  tel. 033/ 814-62-21
  emali: poikbielsko@interia.pl
 • Prokuratura Rejonowa
  adres: Bielsko-Biała, ul. Sobieskiego 9
  tel. 033/ 819-16-64
 • Przychodnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
  adres: Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1
  tel. 033/ 812-30-42
  emali: poradniauzaleznien@wp.pl
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
  adres: Bielsko-Biała, ul. Inwalidów 4
  tel. 033/ 812-50-78, 033/ 811-12-53
  emali: ppp1.bb@op.pl
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
  adres: Bielsko-Biała, ul. Górska 94
  tel. 033/ 814-07-06
  emali: pppbbbnr2@poczta.wp.pl
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3
  adres: Bielsko-Biała, ul. Słowackiego 45
  tel. 033/ 812-57-69
  emali: pppokd@poczta.onet.pl
 • Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
  adres: Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 22
  tel. 033/ 499-78-00
  emali: administracja@bielsko-biala.sr.gov.pl
 • Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
  adres: Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 10
  tel. 033/ 499-04-99
  emali: administracja@bielsko-biala.so.gov.pl
 • Środowiskowe Centrum Pomocy
  adres: Bielsko-Biała, ul. Legionów 9
  tel. 033/ 498-88-96
  emali: sekretariat@scpbielsko.pl
 • Wydział Duszpasterstwa Rodzin
  adres: Bielsko-Biała, ul. Żeromskiego 7, pon.-pt. 9.00-13.00)
  tel. 033/ 819-06-19, 033/ 819-12-04
  emali: duszpasterstwo@dlarodziny.eu
 • Komisariat I Policji
  adres: Bielsko-Biała, ul. Składowa 2
  tel. 033/ 825-01-00
  emali: komisariat1@bielsko.slaska.policja.gov.pl
 • Komisariat II Policji
  adres: Bielsko-Biała, ul. Kamińskiego 8
  tel. 033/ 812-16-00
  emali: komisariat2@bielsko.slaska.policja.gov.pl
 • Komisariat III Policji
  adres: Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2 C
  tel. 033/ 812-17-00
  emali: komisariat3@bielsko.slaska.policja.gov.pl
 • Komisariat IV Policji
  adres: Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 235
  tel. 033/ 827-04-00
  emali: komisariat4@bielsko.slaska.policja.gov.pl
 • Bielski Telefon „Niebieska Linia”
  tel. 033/ 811-99-00
  w godzinach: 16.00-22.00
 • Bielskie Towarzystwo Trzeźwości
  adres: Bielsko-Biała, ul. Inwalidów 6
  tel. 033/822-82-40
  emali: bttbielsko@gmail.com
 • Katolickie Towarzystwo Kulturalne Klub Arka
  adres: Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 17 w godzinach 12:00-18:00
  tel. 033/822-06-25
  emali: ktk@przymierze.info
Otwórz wszystkie
Możesz zadzwonić również pod numery:
Stacks Image 2320
Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
801 12 00 02 (płatny pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-22.00, w niedzielę
i święta w godzinach 8.00 -16.00),
22/666 28 50 – dyżur prawny (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 17.-21.00);
poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info.
Stacks Image 2321
Policyjnego Telefonu Zaufania
800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 9.00- 15.00, od godz. 15.30 do 9.00 następnego dnia włączony jest automat).
Stacks Image 2322
Dziecięcego Telefonu Zaufania
(Rzecznika Praw Dziecka) tel. 800 12 12 12
Stacks Image 2329
Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
116 111
Stacks Image 2332
także ogóle numery alarmowe:
997 (policja), 999 (pogotowie ratunkowe), 112

WAŻNE !

Po wszczęciu procedury Niebieskie Karty informacja dotycząca Twojej sytuacji rodzinnej zostanie przekazana przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego, który podejmie dalsze działania.
Zawsze możesz wzywać policję na interwencję, poinformować prokuraturę oraz zwrócić się o pomoc do podmiotu bądź organizacji realizującej działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Możesz również poprosić dzielnicowego, aby przyszedł do Twojego domu i udzielił stosownej pomocy i niezbędnych informacji.
Tab 2
Stosowanie przemocy wobec bliskich jest przestępstwem ściganym z urzędu.
Stacks Image 2376
Za znęcanie się nad rodziną grozi kara pozbawienia wolności do lat pięciu, o czym stanowi art. 207 Kodeksu Karnego.

Sankcje grożą również za zmuszanie bliskiej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia (do trzech lat pozbawienia wolności), przymuszanie do obcowania płciowego (kara od roku do 10 lat).

Jeżeli masz problemy w relacjach z bliskimi osobami, nie potrafisz kontrolować swoich emocji
i w sytuacjach konfliktowych wybuchasz złością, agresją – zwróć się o pomoc do specjalistów.


Weź udział w programie korekcyjno-edukacyjnym, dzięki któremu nauczysz się, jak radzić sobie
z gniewem, agresją i stresem, jak rozwiązywać napięcia w kontaktach z bliskimi bez używania przemocy.


Twoja przemoc niszczy Twoją rodzinę!
Skorzystaj ze wsparcia i zgłoś się do zespołu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy Placu Ratuszowym 9,
tel. 33/499-25-05 (pn.-pt. w godz. 8.00-15.00).
Tab 3
Jeżeli słyszysz krzyki za ścianą, przeraźliwy płacz dziecka, zauważyłeś podbite oko sąsiadki – nie odwracaj głowy!
Stacks Image 2416
To sygnały, których nie wolno ignorować. Powiadom policję lub inne podmioty zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie bądź zajmujące się specjalistyczną pomocą. Porozmawiaj z osobą dotkniętą przemocą i przekonaj ją, że ma prawo szukać pomocy. Jeśli na Twoich oczach krzywdzone jest dziecko, powiadom również sąd rodzinny, który może wydać stosowne zarządzenia opiekuńcze w celu ochrony jego życia lub zdrowia. Nie ignoruj przemocy za ścianą, reaguj!

Stacks Image 1445
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
801 12 00 02 (płatny pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-22.00, w niedzielę
i święta w godzinach 8.00 -16.00),
22/666 28 50 – dyżur prawny (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 17.-21.00);
poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info.
Stacks Image 1446
Policyjny Telefon Zaufania
800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 9.00- 15.00, od godz. 15.30 do 9.00 następnego dnia włączony jest automat).
Stacks Image 1447
Dziecięcy Telefon Zaufania
(Rzecznika Praw Dziecka) 800 12 12 12
Stacks Image 1454
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
116 111
Stacks Image 1457
numery alarmowe:
997 (policja), 999 (pogotowie ratunkowe), 112